Saldo SMS

Saldo SMS

Usługa Saldo - SMS polega na automatycznym przesyłaniu na numer telefonu komórkowego posiadacza/pełnomocnika rachunku, komunikatu SMS informującego o saldzie jego rachunku, każdorazowej jego zmianie, wystąpieniu salda debetowego.

Warunkiem korzystania przez posiadacza rachunku z usługi Saldo - SMS jest złożenie w Placówce Banku pisemnej dyspozycji uaktywnienia tej usługi.

Korzystanie z Serwisu Banku Spółdzielczego w Radomyślu Wielkim (strony internetowe: http://www.bsradomyslwielki.com.pl) jest możliwe jedynie w przypadku akceptacji przez Użytkownika zasad Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zasad Polityki Prywatności i używanie plików cookies. Brak akceptacji zasad Polityki Prywatności oznacza konieczność opuszczenia Serwisu. Polityka prywatnsci.

Akceptuj cookies na stronie.