Konto Firmowe

Konto Firmowe

Rachunek bieżący

  1. Bank otwiera i prowadzi rachunki rozliczeniowe bieżące i pomocnicze w złotych .
  2. Rachunki prowadzone są dla:

-    osób prawnych;

-    jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną;

-    osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami. 

 

Korzystanie z Serwisu Banku Spółdzielczego w Radomyślu Wielkim (strony internetowe: http://www.bsradomyslwielki.com.pl) jest możliwe jedynie w przypadku akceptacji przez Użytkownika zasad Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zasad Polityki Prywatności i używanie plików cookies. Brak akceptacji zasad Polityki Prywatności oznacza konieczność opuszczenia Serwisu. Polityka prywatnsci.

Akceptuj cookies na stronie.