Aktualności

WIBID WIBOR W MARCU 2015

1 średni WIBID 1M W MARCU wyniósł 1.47
2 średni WIBOR 1M W MARCU wyniósł 1.67
3 średni WIBID 3M W MARCU wyniósł 1.47
4 średni WIBOR 3M W MARCU wyniósł 1.67
5 średni WIBOR 3M W I KWARTALE 2015 wyniósł 1.87
6 średni WIBID 6M W MARCU wyniósł 1.48
7 średni WIBOR 6M W MARCU wyniósł 1.68
8 średni WIBOR 6M W I KWARTALE 2015 wyniósł 1.86
9 WIBOR 3M na dwa dni robocze poprzedzające rozpoczęcie kwartału kalendarzowego (tj. 30.03.2015) wyniósł 1.65
10 WIBOR 1M w pierwszym dniu roboczym poprzedniego miesiąca (tj. 02.02.2015) wyniósł 2.01
11 WIBOR 3M w pierwszym dniu roboczym MARCA (tj. 02.03.2015) wyniósł 1.81
12 WIBOR 3M w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca (tj. 27.02.2015)
   wyniósł 1.81
13 średnia stawka WIBOR 3M za okres 26.02.2015 – 25.03.2015 (średnia z dni
   kalendarzowych) wyniosła 1.69
14 średnia stawka WIBOR 1M za 10 ostatnich dni roboczych MARCA wyniosła 1.64
15 średnia stawka WIBOR 3M za 10 ostatnich dni roboczych MARCA wyniosła 1.65
16 średnia stawka WIBOR 1M za okres 21.02.2015 – 20.03.2015 wyniosła 1.74
17 średnia stawka WIBOR 3M za okres 21.02.2015 – 20.03.2015 wyniosła 1.72

18 0,95*średni WIBID 1M W MARCU wyniósł 1.40
19 0,97*średni WIBID 1M W MARCU wyniósł 1.43

20 średni WIBID O/N W MARCU wyniósł 1.44
21 średni WIBOR O/N W MARCU wyniósł 1.68

 WIBID WIBOR W LUTYM 2015

1 średni WIBID 1M W LUTYM wyniósł 1.76
2 średni WIBOR 1M W LUTYM wyniósł 1.96
3 średni WIBID 3M W LUTYM wyniósł 1.72
4 średni WIBOR 3M W LUTYM wyniósł 1.92
5 średni WIBOR 3M W IV KWARTALE 2014 wyniósł 2.06
6 średni WIBID 6M W LUTYM wyniósł 1.70
7 średni WIBOR 6M W LUTYM wyniósł 1.90
8 średni WIBOR 6M W IV KWARTALE 2014 wyniósł 2.04

9 WIBOR 3M w pierwszym dniu roboczym LUTEGO (tj. 02.02.2015) wyniósł 1.99
10 WIBOR 3M w ostatnim dniu roboczym LUTEGO (tj. 27.02.2015) wyniósł 1.81
11 WIBOR 3M w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca (tj. 30.01.2015)
   wyniósł 2.00 
12 średnia stawka WIBOR 3M za okres 26.01.2015 – 25.02.2015 (średnia z dni
   kalendarzowych) wyniosła 1.94
13 średnia stawka WIBOR 1M za 10 ostatnich dni roboczych LUTEGO wyniosła 1.93
14 średnia stawka WIBOR 1M za okres 21.01.2015 – 20.02.2015 wyniosła 2.00
15 średnia stawka WIBOR 3M za okres 21.01.2015 – 20.02.2015 wyniosła 1.97

16 0,95*średni WIBID 1M W LUTYM wyniósł 1.67
17 0,97*średni WIBID 1M W LUTYM wyniósł 1.71

18 WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca LUTEGO 1.69
19 WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca LUTEGO 1.89

WIBID WIBOR W STYCZNIU 2015

1 średni WIBID 1M W STYCZNIU wyniósł 1.85
2 średni WIBOR 1M W STYCZNIU wyniósł 2.05
3 średni WIBID 3M W STYCZNIU wyniósł 1.83
4 średni WIBOR 3M W STYCZNIU wyniósł 2.03
5 średni WIBOR 3M W IV KWARTALE 2014 wyniósł 2.06
6 średni WIBID 6M W STYCZNIU wyniósł 1.82
7 średni WIBOR 6M W STYCZNIU wyniósł 2.02
8 średni WIBOR 6M W IV KWARTALE 2014 wyniósł 2.04
9 WIBOR 3M w pierwszym dniu roboczym STYCZNIA (tj. 02.01.2015) wyniósł 2.06
10 WIBOR 3M w ostatnim dniu roboczym STYCZNIA (tj. 31.01.2015) wyniósł 2.00
11 WIBOR 3M w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca (tj. 31.12.2014)
   wyniósł 2.06
12 średnia stawka WIBOR 3M za okres 26.12.2014 – 25.01.2015 (średnia z dni
   kalendarzowych) wyniosła 2.04
13 średnia stawka WIBOR 1M za 10 ostatnich dni roboczych STYCZNIA wyniosła 2.03
14 średnia stawka WIBOR 1M za okres 21.12.2014 – 20.01.2015 wyniosła 2.07
15 średnia stawka WIBOR 3M za okres 21.12.2014 – 20.01.2015 wyniosła 2.05

16 0,95*średni WIBID 1M W STYCZNIU wyniósł 1.76
17 0,97*średni WIBID 1M W STYCZNIU wyniósł 1.79

18 WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca STYCZNIA 1.81
19 WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca STYCZNIA 2.01

20 średni WIBID O/N W STYCZNIU wyniósł 1.70
21 średni WIBOR O/N W STYCZNIU wyniósł 1.98

WIBID WIBOR W GRUDNIU 2014
1 średni WIBID 1M W GRUDNIU wyniósł 1.88
2 średni WIBOR 1M W GRUDNIU wyniósł 2.08
3 średni WIBID 3M W GRUDNIU wyniósł 1.86
4 średni WIBOR 3M W GRUDNIU wyniósł 2.06
5 średni WIBOR 3M W IV KWARTALE 2014 wyniósł 2.06
6 średni WIBID 6M W GRUDNIU wyniósł 1.85
7 średni WIBOR 6M W GRUDNIU wyniósł 2.05
8 średni WIBOR 6M W IV KWARTALE 2014 wyniósł 2.04
9 WIBOR 3M w pierwszym dniu roboczym GRUDNIA (tj. 01.12.2014) wyniósł 2.06
10 WIBOR 3M w ostatnim dniu roboczym GRUDNIA (tj. 31.12.2014) wyniósł 2.06
11 WIBOR 3M w ostatnim dniu roboczym poprzedniego miesiąca (tj. 28.11.2014)
   wyniósł 2.06
12 średnia stawka WIBOR 3M za okres 26.11.2014 – 25.12.2014 (średnia z dni
   kalendarzowych) wyniosła 2.06
13 średnia stawka WIBOR 1M za 10 ostatnich dni roboczych GRUDNIA wyniosła 2.08
14 średnia stawka WIBOR 1M za okres 21.11.2014 – 20.12.2014 wyniosła 2.08
15 średnia stawka WIBOR 3M za okres 21.11.2014 – 20.12.2014 wyniosła 2.06
16 0,95*średni WIBID 1M W GRUDNIU wyniósł 1.79
17 0,97*średni WIBID 1M W GRUDNIU wyniósł 1.82
18 WIBID 1M z ostatniego dnia miesiąca GRUDNIA 1.88
19 WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca GRUDNIA 2.08
20 średni WIBID O/N W GRUDNIU wyniósł 1.79
21 średni WIBOR O/N W GRUDNIU wyniósł 2.06

 

 

WIBID WIBOR W LISTOPADZIE 2014

 1 średni WIBID 1M W LISTOPADZIE wyniósł 1.85
2 średni WIBOR 1M W LISTOPADZIE wyniósł 2.05
3 średni WIBID 3M W LISTOPADZIE wyniósł 1.83
4 średni WIBOR 3M W LISTOPADZIE wyniósł 2.03
5 średni WIBOR 3M W III KWARTALE 2014 wyniósł 2.59
6 średni WIBID 6M W LISTOPADZIE wyniósł 1.82
7 średni WIBOR 6M W LISTOPADZIE wyniósł 2.02
8 średni WIBOR 6M W III KWARTALE 2014 wyniósł 2.60
9 WIBOR 3M w pierwszym dniu roboczym LISTOPADA (tj. 03.11.2014) wyniósł 1.95
10 WIBOR 3M w ostatnim dniu roboczym LISTOPADA (tj. 28.11.2014) wyniósł 2.06

 

WIBID WIBOR W PAŹDZIERNIKU 2014
1 średni WIBID 1M W PAŹDZIERNIKU wyniósł 1.94
2 średni WIBOR 1M W PAŹDZIERNIKU wyniósł 2.14
3 średni WIBID 3M W PAŹDZIERNIKU wyniósł 1.87
4 średni WIBOR 3M W PAŹDZIERNIKU wyniósł 2.07
5 średni WIBOR 3M W III KWARTALE 2014 wyniósł 2.59
6 średni WIBID 6M W PAŹDZIERNIKU wyniósł 1.86
7 średni WIBOR 6M W PAŹDZIERNIKU wyniósł 2.06
8 średni WIBOR 6M W III KWARTALE 2014 wyniósł 2.60
9 WIBOR 3M w pierwszym dniu roboczym PAŹDZIERNIKA (tj. 01.10.2014) wyniósł 2.27
10 WIBOR 3M w ostatnim dniu roboczym PAŹDZIERNIKA (tj. 31.10.2014) wyniósł 1.96

WIBID WIBOR W WRZEŚNIU 2014
1 średni WIBID 1M W WRZEŚNIU wyniósł 2.32
2 średni WIBOR 1M W WRZEŚNIU wyniósł 2.52
3 średni WIBID 3M W WRZEŚNIU wyniósł 2.25
4 średni WIBOR 3M W WRZEŚNIU wyniósł 2.45
5 średni WIBOR 3M W III KWARTALE 2014 wyniósł 2.59
6 średni WIBID 6M W WRZEŚNIU wyniósł 2.24
7 średni WIBOR 6M W WRZEŚNIU wyniósł 2.44
8 średni WIBOR 6M W III KWARTALE 2014 wyniósł 2.60
9 WIBOR 3M w pierwszym dniu roboczym WRZEŚNIA (tj. 01.09.2014) wyniósł 2.58
10 WIBOR 3M w ostatnim dniu roboczym WRZEŚNIA (tj. 30.09.2014) wyniósł 2.28 

 

WIBID WIBOR W SIERPNIU 2014

 1 średni WIBID 1M W SIERPNIU wyniósł 2.40
2 średni WIBOR 1M W SIERPNIU wyniósł 2.60
3 średni WIBID 3M W SIERPNIU wyniósł 2.45
4 średni WIBOR 3M W SIERPNIU wyniósł 2.65
5 średni WIBOR 3M W II KWARTALE 2014 wyniósł 2.71
6 średni WIBID 6M W SIERPNIU wyniósł 2.47
7 średni WIBOR 6M W SIERPNIU wyniósł 2.67
8 średni WIBOR 6M W II KWARTALE 2014 wyniósł 2.73
9 WIBOR 3M w pierwszym dniu roboczym SIERPNIA (tj. 01.08.2014) wyniósł 2.67
10 WIBOR 3M w ostatnim dniu roboczym SIERPNIA (tj. 29.08.2014) wyniósł 2.59

 

 

WIBID WIBOR W LIPCU 2014
1 średni WIBID 1M W LIPCU wyniósł 2.40
2 średni WIBOR 1M W LIPCU wyniósł 2.60
3 średni WIBID 3M W LIPCU wyniósł 2.48
4 średni WIBOR 3M W LIPCU wyniósł 2.68
5 średni WIBOR 3M W II KWARTALE 2014 wyniósł 2.71
6 średni WIBID 6M W LIPCU wyniósł 2.49
7 średni WIBOR 6M W LIPCU wyniósł 2.69
8 średni WIBOR 6M W II KWARTALE 2014 wyniósł 2.73
9 WIBOR 3M w pierwszym dniu roboczym LIPCA (tj. 01.07.2014) wyniósł 2.68
10 WIBOR 3M w ostatnim dniu roboczym LIPCA (tj. 31.07.2014) wyniósł 2.67 

 

 

WIBID WIBOR W CZERWCU 2014
1 średni WIBID 1M W CZERWCU wyniósł 2.41
2 średni WIBOR 1M W CZERWCU wyniósł 2.61
3 średni WIBID 3M W CZERWCU wyniósł 2.49
4 średni WIBOR 3M W CZERWCU wyniósł 2.69
5 średni WIBOR 3M W II KWARTALE 2014 wyniósł 2.71
6 średni WIBID 6M W CZERWCU wyniósł 2.51
7 średni WIBOR 6M W CZERWCU wyniósł 2.71
8 średni WIBOR 6M W II KWARTALE 2014 wyniósł 2.73
9 WIBOR 3M w pierwszym dniu roboczym CZERWCA (tj. 02.06.2014) wyniósł 2.72
10 WIBOR 3M w ostatnim dniu roboczym CZERWCA (tj. 30.06.2014) wyniósł 2.68


 WIBID WIBOR W MAJU 2014
1 średni WIBID 1M W MAJU wyniósł 2.42
2 średni WIBOR 1M W MAJU wyniósł 2.62
3 średni WIBID 3M W MAJU wyniósł 2.52
4 średni WIBOR 3M W MAJU wyniósł 2.72
5 średni WIBOR 3M W I KWARTALE 2014 wyniósł 2.71
6 średni WIBID 6M W MAJU wyniósł 2.54
7 średni WIBOR 6M W MAJU wyniósł 2.74
8 średni WIBOR 6M W I KWARTALE 2014 wyniósł 2.73
    

WIBID WIBOR W KWIETNIU 2014
1 średni WIBID 1M W KWIETNIU wyniósł 2.42
2 średni WIBOR 1M W KWIETNIU wyniósł 2.62
3 średni WIBID 3M W KWIETNIU wyniósł 2.52
4 średni WIBOR 3M W KWIETNIU wyniósł 2.72
5 średni WIBOR 3M W I KWARTALE 2014 wyniósł 2.71
6 średni WIBID 6M W KWIETNIU wyniósł 2.54
7 średni WIBOR 6M W KWIETNIU wyniósł 2.74
8 średni WIBOR 6M W I KWARTALE 2014 wyniósł 2.73
 

WIBID WIBOR W MARCU 2014
1 średni WIBID 1M W MARCU wyniósł 2.41
2 średni WIBOR 1M W MARCU wyniósł 2.61
3 średni WIBID 3M W MARCU wyniósł 2.51
4 średni WIBOR 3M W MARCU wyniósł 2.71
5 średni WIBOR 3M W I KWARTALE 2014 wyniósł 2.71
6 średni WIBID 6M W MARCU wyniósł 2.54
7 średni WIBOR 6M W MARCU wyniósł 2.74
8 średni WIBOR 6M W I KWARTALE 2014 wyniósł 2.73


WIBID WIBOR W LUTYM 2014
1. średni WIBID 1M W LUTYM wyniósł 2.41
2. średni WIBOR 1M W LUTYM wyniósł 2.61
3. średni WIBID 3M W LUTYM wyniósł 2.51
4. średni WIBOR 3M W LUTYM wyniósł 2.71
5. średni WIBOR 3M W IV KWARTALE 2013 wyniósł 2.67
6. średni WIBID 6M W LUTYM wyniósł 2.54
7. średni WIBOR 6M W LUTYM wyniósł 2.74
8. średni WIBOR 6M W IV KWARTALE 2013 wyniósł 2.70

 

Korzystanie z Serwisu Banku Spółdzielczego w Radomyślu Wielkim (strony internetowe: http://www.bsradomyslwielki.com.pl) jest możliwe jedynie w przypadku akceptacji przez Użytkownika zasad Polityki Prywatności. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza akceptację zasad Polityki Prywatności i używanie plików cookies. Brak akceptacji zasad Polityki Prywatności oznacza konieczność opuszczenia Serwisu. Polityka prywatnsci.

Akceptuj cookies na stronie.